Kitabın Oluşum Süreci

Elinizdeki kitabın serüveni Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı’na bağlı olan İstanbul Bilim ve Sanat

Merkezi’nde Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Programın uygulanması sırasında başladı. BİLSEM’ler olarak; Proje tabanlı eğitim felsefesi ile Özel Yetenekli bireylere hizmet veren bir kurumuz. Amacımız “sadece bilen değil üretebilen” bireyler yetiştirmek.

“Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiği, öğrencilerin özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedebilmeleri kullanabilmeleri doğrultusunda hazırlanan etkinliklerle doğru orantılıdır” diye düşünüp kolları sıvadık.

Öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarabilmek amacı ile zamanla gözlemlerimiz yardımıyla yeni bir teknik ortaya çıktı. Tekniğimize “Aytürk Tekniği” adını verdik. Bu tekniğin uygulanması ile öğrenciler mevcut bilgi birikimleri ile ilgi, yetenek, yaratıcılıklarını birleştirerek kendi özgün ürünlerini oluşturdular. Örnek etkinliğimizi derledik, yazılı, görsel ve işitsel hale getirmek sureti ile kalıcı, erişilebilir ve paylaşıma açık olmasını istedik.

9-13 yaş arası yaklaşık 8 er kişilik öğrenci gruplarına 5 günlük toplam 600 dakikalık sürede verilen eğitim öğrencilerin yeni ürünler oluşturması için yeterli oldu. Eğitim sürecine yöntem olarak Gevşeme ve Nefes Egzersizlerini uygulayarak başladık. Bu egzersizler “Lise Öğrencilerinde Şiddet Potansiyelinin Müzik ve Gevşeme Tekniklerinin Uygulanmasıyla Pozitif Yönde Değişiminin Psikometrik Değerlendirilmesi’’ adlı araştırma sırasında 2006 yılında Kadıköy Kaymakamlığı bünyesinde 4 Anadolu Lisesi ve 3 Lisede 750 öğrenciye uygulanmış ve pozitif bulgulara erişilmişti. Etkinliklerimizde yöntem olarak; İçeriği Oyunlar Yoluyla Aktaran Etkinlikler” kullandık.  Örneğin ilk aşamada öğrencilere dağıtılan boş tabloları kendi bakış açılarına göre oluşturdukları ritmik ve melodik kavramlarla doldurdular. Daha sonra yine kendi yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdukları tabloları seslendirdiler. Böylece semboller aracılığıyla yeni bir şarkı veya ritmik konuşma, oyunlar, tekerlemeler ve hikayeler ortaya çıkmış oldu. İçeriği Sanatsal Faaliyetlerle Aktaran Etkinlikler, Etkileşimli Uygulamalar, Beyin Fırtınası, Sahne Şovları kullandık.

“Aytürk Tekniği”nin uygulanması öğrencilere, kendilerini oldukları haliyle değerli hissetmeleri konusunda katkı sağladı. Her çocukta var olan farklı yetenekler aynı sınıf ortamında bir arada oldukları değişik öğrenci gruplarına birlik ve beraberlik duygusunu yaşatarak, içlerinde bulunan dezavantajlı öğrencilerin de katılımıyla sosyal kabul ve yeni ürün ortaya çıkarma doyumu gibi ihtiyaçlara destek verildi. Etkinlikler sonucunda öğrenciler güçlü yanlarını ihtiyaçlarına uygun olarak, en üst düzeyde kullanmış oldular.

Bu yeni tekniğimizin uygulanmasıyla hazırlanan ürün “Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın” adlı Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik yarışmasına katılan 700 eser arasından, etkinlik alanında Türkiye üçüncülüğü elde etmiştir. Uygulamalarımıza İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nde halen devam etmekteyiz. Özgün etkinlikler üretmesi zor olan branşlardan biriyiz. Bu çalışma sayesinde küçük yaş gruplarına müziği sevdirecek bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedik. Hazırlanması aylar aldı ama eksikliklerimizin farkındayız.

Amacımıza ulaşmak için oluşturulan eğitimin son basamağı olan ürün ortaya çıkarma konusuna ışık tutmak, tecrübeyi paylaşmak adına kısmen düzensiz de olsa ilk adımı bu kitapçıkla atmış olduk. Eğitim süreci sırasında ders materyali olarak amatörce yaptığımız video çekimlerini, sadece fikir olması açısından öğrenci velilerinden izin alarak kitaba eklemek istedik. Velisince görüntülenmesine izin verilmeyen öğrencilerimizin yüzünü maalesef görünmez kılmak zorunda kaldık. Bu nedenlerle, doğaçlama çalışmaların sizlere amatörce sunumunda oluşan eksiklerimizin hoş görülmesini umut ediyoruz. Kusurlarımızı bağışlayın lütfen.

Süreçte beraber olduğumuz, desteğini her an hissettiğimiz, bu eserin oluşmasına neden olan Müdürümüz Erol Kömür’e, başım sıkıştıkça danıştığım sevgili arkadaşım Dr. Başak Kök’e, kitabımızın dizgi, grafik tasarımı ve baskıya hazırlanmasında emeği geçen velimiz Halim Erdoğdu’ya, ses kayıtlarını gönüllü olarak yürüten velimiz Derya Kadayıfçı’ya, sizlere ulaşmasında katkı sunan müdürümüz Hülya Özyürek’e, web sitemizi hazırlayan ve açılımımızı sağlayarak arayanlarla kolayca buluşturan velimiz Betül Helvacı’ya,  bize destek veren kurumdaki tüm arkadaşlarıma, velilerime ve çok sevdiğim öğrencilerime teşekkür ediyorum.

Çocuklar! Bana uzun yıllar şükür duyguları yaşatıp çok özel zamanlar armağan ettiniz. Sevgiyle kalın…

Ayşen Ertürkler