Ayşen Ertürkler

1961 yılında Manisa’da doğdu. 7 yaşından itibaren Gazi İlkokulu okul korosunda söylemeye başladı. Şehitler Ortaokulu ve Manisa Öğretmen Lisesinde okudu. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Lisans Programını tamamladı. Acıbadem 60. Yıl İlköğretim Okulu’nda ilk grubunu kurdu.

1985 yılında Topselvi İlköğretim Okulu’na İlk ataması yapıldı. İlk yıllarından itibaren çalıştığı okullarda “Çoksesli Koro Çalışmaları”na önem verdi. 1987 yılında Maltepe Lisesi’nde çalışmaya başladı. On beş yıl boyunca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen törenlerde müzik koordinatörü olarak görev aldı.

1990 yılından itibaren Selahattin Evcil, Esna Mutlu ve Ahmet Öncül’ün şefliğini yaptığı “Müzik Öğretmenleri Çoksesli Korosu”nda aralıksız olarak 12 yıl çalıştı. Koronun yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarını yaparak verilen konserlerde yer aldı. “İstanbul Müzik Öğretmenleri Çoksesli Korosu Derneği”nin kurucuları arasında görev aldı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı “İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi”ndeki görevine başlayıncaya kadar sürdürdü.

1996 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Çoksesli Türk Halk Müziği Koro Yarışması”nda birincilik ödülü aldı. Maltepe Lisesi ile eş zamanlı olarak 1988-2002 yılları arasında Özel Surp Haç Ermeni Lisesi’nde, 2003-2006 yılları arasında Özel Kalfayan Ermeni İlköğretim Okulu’nda çalıştı.

2000-2001 Eğitim – Öğretim yılında, Maltepe Lisesinde, müzik derslerinde periyodik olarak, müzikle nefes ve gevşeme tekniklerini uyguladı. Uygulama yapılan sınıflarda ders başarısının arttığı bulgulandı. 2002 yılında İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nde özel yetenekli öğrencilerle çalışmaya hak kazandı.

2004 yılında “Müzik Öğretmenleri Sempozyumu”nda ve “Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nda “Çocuklar Beste Yapıyor” adlı bildirisini sundu. Aynı yıl MEB & Marmara Üniversitesi&Çocuk Vakfı I.Türkiye Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Kongresi’nde Eğitmen olarak görev aldı.

2005 ve 2006 yıllarında “1.İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu”nda, “Gevşeme ve Solunum Egzersizleri ile Etkili Müzik Eğitimi’’ ve “2. Müzik Öğretmenleri Sempozyumu”nda “Çocuklar Beste Yapıyor” adlı bildirilerini sundu.

2006 yılında “Eğitimde Yaratıcı Teknikler Ve Müzikle Yeni Açılımlar Sempozyumu”nu düzenleyerek yönetti. Kadıköy Kaymakamlığı ile “Ortaöğretimde Şiddetin Önlenmesi’’ Projesini yürüttü. 4 Anadolu Lisesi ve 3 Lisede 1500 öğrenci ile çalışarak “Lise Öğrencilerinde Şiddet Potansiyelinin Müzik ve Gevşeme Tekniklerinin Uygulanmasıyla Pozitif Yönde Değişiminin Psikometrik Değerlendirilmesi’’ adlı araştırmayı gerçekleştirdi. TMMOB Şehir Plancıları Odası “Metropolde Genç Olmak” adlı projede Proje Danışmanı olarak görev aldı.

2008 yılında “Özel Yetenekleri Keşfetme ve Geliştirme Derneği”ni kurdu. 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürdü. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen birçok eğitim projesinde gönüllü olarak proje yürütücülüğü yaptı.

2009 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. “Müzikle Problem Çözme Becerileri Programı”nı uyguladı. “Müzikle Gevşeme Teknikleri Kullanarak Problem Çözme Eğitiminin, Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerilerine Etkisi” adlı tezini yazdı.
2010 yılında Macaristan’da Denes Szabo’nun yönettiği “Koro Yönetim Pedagojisi” alanında eğitim alma fırsatı buldu.

2009-2010-2011 yıllarında Özel Yetenekleri Keşfetme ve Geliştirme Derneği (YETGEDER) bünyesinde hazırladığı “Oyunlarla Yeteneğimi Keşfediyorum”, 2010 yılında “Beyazı Renklerine Ayırıyorum”, 2011-2012-2013 yıllarında “Öğretmen Değiştirir”, 2014 yılında “Mentörlük, Süpervizörlük ve Koçluk Eğitimi”, 2015 yılında “Özel Yetenekli Çocuklar Veli Eğitimi” projelerinde Proje Yöneticisi olarak görev aldı.

2014 ve 2015 yıllarında TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor” adlı projelerde Proje Eğitmeni olarak çalıştı.
2016 yılında, bulduğu tekniği kullanarak hazırladığı etkinlik, TC. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın” 1.Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışmasına katılan 700 eser arasından Türkiye üçüncülüğüne uygun görüldü.

2017 yılında “Oynayalım Eğlenelim” adlı kitabını yayınlandı. (www.oynayalimeglenelim.org) Aynı yıl ”Tubitak 4007 Hayallerini Bilimle Buluştur Bilim Şenliği”nde atölye lideri olarak görev aldı.

“Sadece bilen değil üretebilen” bireyler yetiştirmek, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarabilmek amacıyla oyun yoluyla düşündürmeye dayalı “AYTÜRK TEKNİĞİ”ni buldu.

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Çoksesli Çocuk Korosunu yönetmektedir. “Müzik Şifadır” temasını kullanarak müziğin iyileştirici gücüne dikkat çekmeyi amaç edinmiştir. Türkiye’deki Darüşşifalarda konserler vermektedir.

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nde “Müzikal Yaratıcılık” konusunda eğitimler vermeye devam etmektedir.

Öğrencilerin bireysel tercih ve fikirlerini ortaya koymaları, yepyeni ürünler tasarlamaları ve üretmeleri için düşündürmeye dayalı özgün etkinlikler hazırlamaktadır.